Download de laatste PoPo in pdf .

 

Een wat speciale PoPo deze keer. Ten eerste aandacht voor de aardbeving van twee weken geleden. Voor velen onder ons een ervaring die ze nog niet eerder hadden meegemaakt, althans niet een aardbeving van die omvang. Voor enkelen zelfs een traumatische ervaring. Bijvoorbeeld voor Marc Wehmeyer die z ́n dochter van school ging halen, langs een instortend gebouw liep en onder het puin bedolven werd. Zonder zich te kunnen verroeren heeft hij drie uur moeten wachten tot hij bevrijd werd. Ons redactielid Edwin Timmer schreef daarover een artikel voor de Telegraaf dat we in dit nummer reproduceren. Ook een stukje van Saskia Olivier, stagiaire op de ambassade, die dankzij haar afwezigheid tijdens de lunchpauze bespaard bleef voor hoe het voelde op de zevende verdieping van de “lavadora” in Santa Fé.

Voor degenen onder ons die de aardbeving van 1985 hebben meegemaakt, wat minder nieuw, maar toch ook weer beangstigend. Toen was de schade veel groter, en het aantal slachtoffers ook; er waren nog geen mobiele telefoons en de normale verbindingen hebben er dagen over gedaan om hersteld te worden. Toch lijkt de schade ook nu een stuk groter dan wat je op het eerste gezicht zou zeggen. Hoeveel mensen durven hun huis of flat niet meer in uit angst voor verborgen gebreken? Hoeveel mensen zagen hun vermogen in een minuut tot puin gereduceerd. We betuigen onze solidariteit met alle slachtoffers en wensen hen sterkte met het verwerken.

In de Nederlandse Vereniging staan er wat veranderingen op stapel. Onze voorzitter Eric van Nuland vindt het na drie jaar welletjes en heeft laten weten dat hij de hamer graag overdraagt aan een ander. Wel is hij bereid door te gaan in het bestuur als webmaster en penningmeester. We hebben Ruud Buitelaar bereid gevonden zijn taak van voorzitter over te nemen. Ruud werkte lang geleden voor de CEPAL in Mexico, ging toen ook voor de CEPAL naar andere landen in Latijnsamerika en de Caribe, maar is nu vers gepensioeneerd terug. Het is een voorstel. De ALV moet het goedkeuren en er kunnen natuurlijk ook andere kandidaten voorgedragen worden.

Verder hebben we helaas weer een afhaker in de redactie van de PoPo. Na Debbie Vorachen gooit nu ook Jan-Albert Hootsen het bijltje erbij neer. Hij heeft het gewoon te druk met werk dat wel betaalt en dan is de keuze niet zo moeilijk. Jammer, maar het zij zo. In ieder geval hartelijk dank voor je vele bijdragen en voor het meedenken de afgelopen jaren en we wensen je alle succes toe bij die andere werkzaamheden. Vanzelfsprekend zullen nieuwe medewerkers nog warmer omarmd worden dan altijd al het geval is geweest.

Een andere zaak is Sinterklaas. Na alle conmotie in Nederland over de Zwarte Pieten gaan we dit jaar proberen wat meer met de tijd mee te gaan. Zeg maar van de zwart-wit naar de kleurentelevisie. Onze kandidaatvoorzitter heeft daar een stukje over geschreven en nodigt ons uit om te komen kijken naar de intocht van Sinterklaas in Nederland dit jaar, naar hoe ze de nieuwe normen en waarden hebben ingevuld. Meer informatie daarover op onze website.

Nog een ander nieuwtje is dat het bestuur statuten heeft opgesteld voor de vereniging. Die waren er al,

maar hoewel ze ongetwijfeld nog wel ergens in de vergeelde papieren van vroeger te vinden zijn, vond

het bestuur het nodig een nieuwe poging te wagen. De doelstellingen van de vereniging, het bestuur en

Oktober 2017 POLDERS OM DE POPOCATEPETL Jaargang 54, nr 3 de samenstelling ervan, vergaderingen, notulen, contributie, ereleden en sponsers; allemaal dat soort

dingen. Niet als keurslijf bedoeld, maar toch goed om iets op papier te hebben. Het resultaat van die pogingen ook in deze PoPo. ‘t Is weer een voorstel. Suggesties zijn welkom.

In deze Popo ook een overlijdensbericht van Eric Witschey. Eric was het op-één-na oudste lid van onze vereniging en was al een aantal jaren nauwelijks meer actief. Hij overleed op 30 mei jl. op 89-jarige leeftijd. Hij ruste in vrede. Tenslotte hebben we nog een stukje van ons redactielid Ad ten Kate waarin deze ingaat op zijn voorbereidingen op de ouwe dag, zo die niet al begonnen is.

We wensen onze lezers weer veel leesplezier.

 

Ad, Edwin, en Jorrit

all