De PoPo (Polders rond de Popocatepetl) is het blad van de Nederlandse Vereniging in Mexico (NV Mexico), maar is wel onafhankelijk. Dat wil zeggen de leden van de redactie van de PoPo (formeel) wel worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de NV Mexico, maar dat ze zelf de vorm en de inhoud mogen bepalen. Het is niet helemaal bekend hoe en wanneer het blad ontstaan is, maar het feit dat we nu in de 46ste jaargang zitten doet vermoeden dat dat we in 1964 zijn begonnen. De inhoud van de PoPo bestaat uit speciaal voor de PoPo geschreven artikelen over diverse onderwerpen zoals; verslagen van activiteiten van de NV Mexico, ledeninformatie, praktische informatie over het leven in Mexico. 

 

De PoPo komt zes keer per jaar uit en wordt in hard copy opgestuurd naar de (betalende) leden van de NV Mexico. De Nederlandse ambassade ontvangt van iedere uitgaven 20 exemplaren om die vervolgens te geven aan nieuwkomers en andere Nederlandstaligen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse gemeenschap in Mexico. De oplage bedraagt 120 stuks.

Wil je de PoPo via de post ontvangen: stuur dan een Email naar de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om de PoPo via de post te kunnen ontvangen moet je wel lidmaatschap betalen, $500 Pesos per familie per jaar. Klik hier voor meer informatie.

all