Download de laatste PoPo in pdf .

 DECEMBER 2017

We hebben er alweer een jaar op zitten. Niet te geloven. De tijd gaat een stuk sneller dan vroeger. ‘t Lijkt erop alsof ze het op ons gemunt hebben, maar we houwen het nog wel een tijdje vol. Ondanks alle bedreigingen dat onze natuurlijke hulpbronnen op raken. Iedere ton papier zou 50 bomen kosten. Alle- maal onzin. Van iedere ton papier is 900 kilo recycled, dus kost een ton papier maar vijf bomen en die groeien we er gewoon bij. We bieden dus nog even weerstand tegen de digitale opmars en blijven de PoPo gewoon in gecopieerde vorm uitbrengen.

In deze aflevering verslag van alle gebeurtenissen van de laatste maanden. En dat zijn er nogal wat. Allereerst hebben we een nieuwe voorzitter die op de afgelopen Algemene Ledenvergadering met unaniem applaus is bevestigd in die functie. In dit nummer stelt hij zich voor met wat informatie over zijn achtergrond en geeft hij zijn indrukken van de ALV. Van de vertrekkende voorzitter hebben we een terugblik op de activiteiten van het vorige jaar en van de nieuwe voorzitter een vooruitblik op wat we in het komende jaar gaan doen.

In het vorige nummer kondigden we in het voorwoord van de redactie een In Memoriam aan van Eric Witschey, maar door een misverstand is dat niet geplaatst. Dat corrigeren we nu. Verder is van ons heengegaan Jo van Marweijk waarover een kort bericht van Henk Keizer. We zullen beiden missen en betuigen onze deelname aan de familieleden.

Op zondag 3 december hadden we de Goedheiligman weer in ons midden met zijn bonte Pieten. Van hemzelf kregen we een verslag van van hoe hij de viering van zijn maar-liefst vierhonderd-twee-en- vijftigste verjaardag in Mexico ervaren heeft. Wij zijn hem daarvoor erg erkentelijk want om op die leeftijd de pen ter hand te nemen is bepaald geen kleinigheid.

Maar weinigen wisten dat wij een Nederlandse contorsionista in Mexico hebben. Hijzelf kon ons ver- tellen dat een “contorsionista” in het Nederlands een “slangenmens” is. Ad ten Kate had een gesprek met hem en brengt daarvan verslag uit in dit nummer. Tijdens dat gesprek bleek dat hij al bijna 20 jaar in Mexico woont en dat er ooit een gedicht van hem door de PoPo geweigerd werd. Moederliefde heette dat gedicht. Om het goed te maken hebben we het in dit nummer opgenomen. En ook om te laten zien waar we ons kennelijk 20 jaar geleden nog aan stoorden. De tijden veranderen.

Om af te sluiten nog wat nieuws van de ambassade en ook van de ambassade een info-sheet met nuttige informatie voor Nederlanders in Mexico in noodgevallen en dergelijke.
Wij wensen jullie weer veel leesplezier.

 

Ad, Edwin, en Jorrit

De redactie van de PoPo is een gezellige groep mensen die hun best doen om iedere twee maanden een leuke, interessante, informatieve en vooral leesbare PoPo te maken.

Normaal gesproken "vergaderen" we twee keer voordat er een nummer uitkomt. Dit zijn bijeenkomsten waarop het gezellig samenzijn het dikwijls wint van het praten over inhoud van de komende PoPo. Dat laatste wordt dan meer een verplichting die we niet uit de weg kunnen gaan.

In 2009 heeft de redactie opgeval om wat structureler aan het archief van de PoPo te werken. Op dit moment weten we nog niet goed hoe we het archief van de PoPo vorm willen gegeven. Dit komt onder andere doordat we nog bezig zijn op zo veel mogelijk oude PoPo's boven tafel te krijgen.

 

De PoPo (Polders rond de Popocatepetl) is het blad van de Nederlandse Vereniging in Mexico (NV Mexico), maar is wel onafhankelijk. Dat wil zeggen de leden van de redactie van de PoPo (formeel) wel worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de NV Mexico, maar dat ze zelf de vorm en de inhoud mogen bepalen. Het is niet helemaal bekend hoe en wanneer het blad ontstaan is, maar het feit dat we nu in de 46ste jaargang zitten doet vermoeden dat dat we in 1964 zijn begonnen. De inhoud van de PoPo bestaat uit speciaal voor de PoPo geschreven artikelen over diverse onderwerpen zoals; verslagen van activiteiten van de NV Mexico, ledeninformatie, praktische informatie over het leven in Mexico. 

all